بنیاد نوآوری آلتران

نویسنده

-

چکیده

بنیاد نوآوری آلتران در سال 1996 توسط انجمن آلتران تأسیس شد. هدف این بنیاد توسعه و تشویق ایده‌پردازی‌ها و نوآوری‌های علمی و کاربردی آنها می‌باشد و در این راستا به حمایت مالی و فکری از ایده‌های برتر افراد مبتکر و خلاق می‌پردازد. روند کار بنیاد بدین‌گونه است که همه‌ساله با طرح موضوعی خاص، طرح برتر را از بین طرح‌های ارائه شده از کشورهایی که بنیاد در آنها فعال می باشد انتخاب می‌کند. میزان بودجه لازم برای حمایت طرح‌های انتخاب شده از طریق حمایت داوطلبانه سازمان‌های همکار که هریک به طور دائمی و یا موقفت بنیاد را حمایت می‌کنند تأمین می‌شود. 

کلیدواژه‌ها