بررسی میزان همکاری های علمی کشورهای حوزه خلیج فارس با کشورهای اسکاندیناوی در پایگاه اطلاعاتی اسکاپوس طی سال های 1989-2009

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه تهران

2 دکترای کتابداری و اطلاع رسانی و مدرس دانشگاه

چکیده

در سال‏های اخیر مطالعات فراوانی توسط پژوهشگران و سیاست‏گذاران علمی کشورها در رابطه با همکاری‏های علمی پژوهشی صورت گرفته و اهمیت و مزایای این همکاری‏ها و همچنین جنبه‏های گوناگون آن به شدت مورد توجه قرار‏ گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی میزان همکاری‏های علمی کشورهای حوزه خلیج فارس با کشورهای اسکاندیناوی در پایگاه اطلاعاتی اسکاپوس طی سال‏های 1989-2009، است. پژوهش حاضر، پژوهشی پیمایشی- توصیفی است و از روش علم‏سنجی برای انجام این پژوهش استفاده شده است. در پژوهش حاضر، وضعیت تولید علم 8 کشور حوزه خلیج فارس و 5 کشور اسکاندیناوی و مشارکت علمی آنها در تولید مقاله‏ و پروانه‏های ثبت اختراع مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. یافته‏ها نشان می‏دهد که در سال‏های اخیر همکاری‏های علمی کشورهای دو منطقه در تولید مدارک علمی مشترک روند رو به رشدی را طی کرده و از سال 2004، به بعد رشد سالانه 31 درصدی را داشته است، اما به طور کلی همکاری‏های علمی مشترک میان آنها در مقایسه با همکاری علمی بین‏المللی‏شان، درصد بسیار ناچیزی را به خود اختصاص داده است. نتایج پژوهش نشان می‏دهد که در میان پژوهشگران حوزه‏های مختلف علوم، پژوهشگران حوزه پزشکی فعال‏ترین و در میان کشورهای پرکار دو منطقه، ایران از حوزه خلیج فارس و سوئد از منطقه اسکاندیناوی فعال‏ترین کشورها به شمار می‏آیند. در میان سازمان‏های پرکار نیز، دانشگاه کارولینسکای سوئد، دانشگاه پزشکی کارولینسکا، دانشگاه کویت و دانشگاه علوم پزشکی تهران از اصلی‏ترین مراکز و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی در تولید مقاله‏های علمی مشترک به حساب می‏آیند. نتایج این پژوهش همچنین نشان می‏دهد که در هر دو منطقه، همبستگی بسیار بالایی میان میزان تولیدات علمی هر کشور و میزان همکاری‏های علمی آن کشور وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey of the scientific cooperation of the Gulf states with the Scandinavian countries in the Scopus database during 1989-2009.

نویسندگان [English]

  • Aref Riyahi 1
  • Alireza Norouzi 2
1 Tehran University
2 ---
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific cooperation
  • Scientometrics
  • Gulf States
  • Scandinavian countries
  • Scopus database