تأملی بر پایگاه اطلاعات استنادات علمی اسکاپوس

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 -

چکیده

هرچند کمتر از شش سال از عمر پایگاه اطلاعاتی اسکاپوس می گذرد اما ظرف همین مدت کوتاه به پایگاهی بی بدیل در عرصة نمایه سازی اطلاعات تبدیل شده است. حضور بیش از 18000 عنوان نشریات علمی از 5000 ناشر بین المللی، 41 میلیون مدرک علمی، 23 میلیون پروانة اختراع و 435 میلیون صفحة وبِ علمی و همراهی آن از طریق موتور کاوش سایروس در محیط وب، امکانات منحصر بهفردی را برای این پایگاه به وجود آورده است. شناخت مبنای تاریخی پدید آمدن این پایگاه با تأکید بر اینکه اسکاپوس نام تپه ای مقدس در بیت المقدس و در محل فعلی دانشگاه هبرو از یک سو و شناسایی امکانات مختلف این پایگاه و نیز شرایط ورود نشریه های جدید در این پایگاه از مهم ترین نکاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflections on the Scopus Scientific references Information Base

نویسندگان [English]

  • Ghalamali Montazer 1
  • Vahid Khatibi 2
1 Tarbiat Modarres University
2 -
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scapos
  • Database
  • Cyrus
  • Elsevier Publications