ارزیابی آینده پژوهانه تأثیرات علوم و فناوری های همگرا بر حوزه های اخلاق، اجتماع و سیاست در ایران تا 1404

نویسندگان

1 مدرسه علوم اجتماعی، علوم انسانی و زبان ها، دانشگاه وستمینستر

2 -

3 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه فلوریدا

4 شرکت متن نیرو

چکیده

علوم و فناوری های همگرا که به طور عمده در چهار قلمرو علوم و فناوری های شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو (شزان ) تحقق یافته اند و در حال رشد هستند، به واسطه برخورداری از توان بسیار بالای تاثیرگذاری علّی در قیاس با علوم و فناوری های متعارف، پیامدهای بسیار گسترده ای برای همه عرصه های حیات بشری به همراه می آورند . توجه به این پیامدها و نتایج برای هرنوع برنامه ریزی آینده پژوهانه ضرورت تام دارد. این مقاله اجمالی از گزارش مفصلِ بخشی از پروژه فراگیری است که به پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و با همکاری شماری از پژوهشگران از اواخر سال 1387 ، آغاز شد و در اوایل سال جاری کار داوری بخش های مختلف آن به پایان رسید. تحقیق حاضر همچنان که از عنوان آن بر م یآید، ناظر به ارزیابی تأثیرات دانش- فناوری های شزان بر حوزه های اخلاق، اجتماع و سیاست در ایران تا سال 1404 بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future Evaluation of the Impact of Convergent Science and Technology on Ethics, Society, and Politics in Iran until 1404

نویسندگان [English]

  • Ali Paya 1
  • Mohsen Bahrami 2
  • Hamidreza Shoraka 3
  • Seyed Mohammad Tabatabaei 4
1 University of Westminster
2 Amir Kabir University
3 Allame Tabatabaei University
4 Power company
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge - Technology of Shazan
  • Causation power and tendency and talent act
  • Future Studies
  • Ethical considerations