درک نادرست از مفاهیم تجاری سازی فناوری و رسالت نهادهای سیاست گذار فناوری در عرصه فرهنگ سازی تجاری سازی فناوری

نویسنده

دکترای مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

امروزه، تجاری‌سازی فناوری نقش بی‌بدیلی در توسعه نظام ملی نوآوری کشورهای مختلف بازی می‌کند و در صورت تجاری نشدن فناوری، شاید بسیاری از فناوری‌هایی که امروزه از آنها به راحتی استفاده می‌کنیم، در دسترس نبودند. با نگاهی گذرا به عملکرد دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های تحقیقاتی و بنگاه‌های خصوصی کشور می‌توان دریافت که با وجود توانمندی‌های فراوان در توسعه فناوری، بسیاری از آنها در امر تجاری‌سازی فناوری ناموفق عمل کرده‌اند. یکی از دلایل این امر درک ناصحیح مدیران و سیاست‌گذاران فعال در حوزه مدیریت فناوری کشور از مفاهیم مرتبط با تجاری‌سازی فناوری است. به همین سبب در این مقاله تلاش شده تا به صورت علمی و نظام‌مند، با مرور ادبیات تحقیق در حوزه تجاری‌سازی فناوری و نگاهی به نتایج چند مطالعه موردی، راه‌کارهایی برای فرهنگ‌سازی مناسب در راستای توسعه تجاری‌سازی فناوری در کشور پیشنهاد گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Incorrect understanding of the concepts of commercialization of technology and the mission of technology transferring institutions in the field of culturalization of commercialization of technology

نویسنده [English]

  • Mahdi Goodarzi
Allame Tabatabaei University
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization of technology
  • Technology Management
  • Commercialization culture