شناخت توانمندی شرکت های عرضه کننده کالاهای سرمایه ای پیشرفته در کشورهای در حال توسعه

نویسنده

دکترای مدیریت نوآوری، عضو پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

کالاهای سرمایه‌ای پیشرفته مانند نیروگاه‌های تولید برق، لوکوموتیوها و هواپیماها زیرساخت‌های اقتصادی جوامع امروزی را تشکیل می‌دهند. اگرچه اینگونه کالاها ابتدا در کشورهای صنعتی طراحی و تولید می‌شد، طی دهه‌های اخیر برخی از کشورهای در حال توسعه هم پیشرفت‌هایی در این زمینه داشته‌اند. به عنوان نمونه، شواهد موجود حاکی از موفقیت‌هایی در مهندسی، تولید کالاها و مدیریت پروژه‌ها در صنعت نفت، برق، حمل و نقل و هوافضا است. اما پرسش‌هایی اساسی از منظر سیاست‌های توسعه و تقویت این توانمندی‌ها وجود دارد. پاسخ به این پرسش‌ها پیش از هر چیز نیازمند درک ماهیت و سطح توانمندی‌های فعلی است. این مقاله گام اول را با پیشنهاد یک چهارچوب مفهومی برای شناخت اینگونه توانمندی‌ها بر می‌دارد. در این راستا، دو دسته از منابع نظری شامل مطالعات نوآوری در کالاهای سرمایه‌ای پیشرفته و نظرات بنگاه‌های متأخر مورد بررسی نقادانه قرار می‌گیرند. اگرچه هیچیک از این منابع نظری نمی‌توانند به تنهایی مدلی برای درک توانمندی‌های مذکور ارائه کنند، مجموعه‌ای از مفاهیم، ایده‌ها و ملاحظاتی از هریک از آنها برای ساخت چهارچوب مفهومی قابل استخراج است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the Capabilities of Suppliers of Advanced Capital Goods in Developing Countries

نویسنده [English]

  • Mahdi Kiamehr
Sharif University
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • ability
  • Later firm
  • Integration of systems
  • Advanced capital goods