بررسی جایگاه دانشگاههای مادر ایران در نظا مهای بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و مدیر گروه عل مسنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 کارشناس پژوهشی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی و مدیر امور اداری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به منظور نشان دادن جایگاه رقابتی آنها در سطح جهانی و بین‌المللی به وجود آمده است. اولین رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه‌ها در سال 2003، توسط دانشگاه شانگهای‌جیاتانگ چین و با هدف بررسی وضعیت دانشگاه‌های این کشور در مقایسه با دانشگاه‌های فعال در سطح بین‌المللی منتشر شد. با توجه به استقبال گسترده از نتایج حاصل از این رتبه‌بندی، در سال‌های بعد سازمان‌های مختلف با اهداف متعددی نسبت به انتشار لیست‌های دسته‌بندی و رتبه‌بندی شده از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اقدام کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد دانشگاه‌های ایران در نظام‌های بین‌المللی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها دارای جایگاه مناسبی نیستند و تنها دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف در فهرست رتبه‌بندی اعلام شده از سوی نظام‌های معتبر حضور دارند. از سوی دیگر بررسی دانشگاه‌های منطقه مورد‌نظر چشم‌انداز بیانگر این واقعیت است که دانشگاه‌های عبری اورشلیم و تل‌آویو در تمامی رتبه‌بندی‌های اعلام شده در جایگاه‌های اول و دوم قرار گرفته‌اند. هدف مقاله حاضر معرفی روش‌شناسی نظام‌های معتبر رتبه‌بندی و بررسی جایگاه دانشگاه‌های منطقه چشم انداز در آنها و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت دانشگاه‌های کشور در رتبه‌بندی‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the status of Iranian mother universities in international ranking Universities and Higher Education Centers

نویسندگان [English]

  • Mahdi Pakzad 1
  • Abbas Ghaempanah 2
  • Majid Jahan 3
1 National Research Institute for Scientific Policy
2 High Council of Science, Research and Technology
3 National Research Institute for Scientific Policy
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • System
  • Universities and Higher Education Centers
  • Landscape area