بررسی وضعیت چندنویسندگی و شبکه همکاری های علمی حوزة مهندسی پزشکی ایران در نمایه استنادی علوم بین سال های 2002 تا 20۱۱

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: این پژوهش به تحلیل هم‎تألیفی بروندادهای علمی حوزۀ مهندسی پزشکی ایران در نمایه استنادی علوم از پایگاه وب‎آوساینس بین سال‎های 2002-2011 پرداخته است. روش‎شناسی: روش پژوهش، پیمایشی توصیفی- تحلیلی است و در آن از شاخص‎های علم‎سنجی در تحلیل شبکه‎های چندنویسندگی با استفاده از نرم‎افزار نودایکس‎ال استفاده شده است. جامعۀ پژوهش، بروندادهای تحقیقاتی و دانشگاهی حوزۀ مهندسی پزشکی ایران (55 رکورد) است که در نمایه استنادی علوم ، در سال‎های 2002 تا 2011 نمایه شده است. یافته‎ها: بیشترین مدارک مهندسی پزشکی ایران مربوط به گروه موضوعی علم مواد با 81/41 درصد و بعد از آن بیوفیزیک با 54/14 درصد بوده است. میزان همکاری‎های بین‎المللی ایران (81/41 درصد)، ملّی(18/38درصد) و داخلی (20 درصد) بوده و با کانادا، انگلستان، کره‎جنوبی، سنگاپور و آمریکا، مشارکت علمی بیشتری داشته است. حمید میرزاده از دانشگاه امیرکبیر و محمّد پرنیان‎پور، از دانشگاه صنعتی شریف، فعّال‎ترین نویسندگان کشور بودند. تعداد مدارک 3، 4 و 5 نویسنده، بیش از بقیه بود و ارتباط معناداری بین تعداد نویسندگان مدارک علمی و میزان جذب استناد به دست نیامد. چگالی شبکه همکاری ایران با کشورهای جهان نیز، برابر با 066/0 بود و ایران در حوزه مهندسی پزشکی، رتبۀ 28 جهانی و رتبۀ سوّم آسیای جنوب غربی را، به دست آورد. اصالت/ ارزش: با تحلیل نتایج حاصل از این پژوهش، می‎توان جایگاه ایران را در حوزۀ مهندسی پزشکی در بین کشورهای جهان و آسیای جنوب غربی شناسایی کرد و با توجّه به چشم‎انداز سند بیست ساله کشورمان در پیشبرد فناوری، به گسترش همکاری‎ها و سرمایه‎گذاری‎های لازم در راستای ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the status of multidisciplinary and scientific cooperation network of Iranian medical engineering in the citation index of science between 2002 and 2011

نویسندگان [English]

  • Soheila Bagheri 1
  • Sedigheh Mohammad Esmaeili 2
1 Islamic Azad university
2 Islamic Azad university
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISI
  • Scientific output
  • Collaborative Networks
  • Medical Engineering
  • Nodx L