طراحی چارچوبی برای تدوین احکام حوزه علم و فناوری در برنامه‌های توسعه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترای مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظام‌مند برای تدوین برنامه‌های سیاستی توسعه در حوزه علم، فناوری و نوآوری است. این چارچوب که از سه جزء اصلی ساخته شده است روشی منسجم را ارائه می‌دهد تا فرایند تدوین برنامه‌های سیاستی حوزه علم و فناوری تسهیل و تسریع شوند. چارچوب ارائه شده در این مقاله از یک بخش با عنوان موتور تدوین احکام تشکیل شده است که مبتنی بر الگوی اهداف سیاستی، ابزارهای سیاستی و گروه‌های هدف به تدوین احکام و برنامه‌های می‌پردازد. برای این موتور تدوین ورودی‌هایی طراحی شده‌اند که به عنوان ماده خام و سوخت این موتور عمل می‌کند و احکام تدوین شده را واقعی و عملیاتی می‌سازد. این ورودی‌های عبارتند از اسناد بالادستی و کلان علم و فناوری و همچنین برنامه‌های توسعه پیشین در حوزه علم و فناوری، عملکرد برنامه‌ها و شاخص‌های علم و فناوری و نوآوری که وضعیت جاری کشور را در این حوزه نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design a framework for the development of science and technology clauses in development programs

نویسندگان [English]

  • Seyed Soroush Ghazinoori 1
  • Seyed Soroush Ghazinoori
  • Saeed Roshani 2
1 Allame Tabatabaei University
2 Allame Tabatabaei University
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy goals
  • Policy tools
  • Objective Groups
  • Framwork for Formulating Policy Orders