تحلیلی بر نقش رسانه در رشد علم و فناوری

نویسندگان

1 ---

2 مدیر شبکه دوم صدا و سیما

چکیده

علم محصول تاریخ و جامعه است و به همان میزان که به کار دانشمندان متعلق است به محیط اجتماعی نیز تعلق دارد. پیشرفت در علوم طبیعی با پیشرفت در علوم اجتماعی همراه خواهد بود و تکامل جامعه را در پی خواهد داشت. کشورها برای توسعه در هر زمینه‌ای احتیاج به بسترسازی فرهنگی دارند. رسانه‌ها به عنوان قوه چهارم جامعه مدنی (قضائیه، مقننه و مجریه) می‌توانند نقش بسزایی در شکل‌گیری یک فرهنگ مناسب و محو فرهنگ نامناسب توسعه مورد بهره برداری سیاست‌گذاران قرار گیرد. نگاه رسانه‌ها به علم و فناوری باید برگرفته از وضعیت جامعه باشد. نقش و کارکرد رسانه در فرایند گذار به جامعه توسعه یافته با دید راهبردی چیست؟ ما در این مقاله پس از بررسی مفاهیم فرهنگ وتمدن به بررسی تاریخ توسعه علم وفناوری از دید فرهنگی پرداخته سپس سیاست‌های فرهنگی لازم برای توسعه علم و فناوری هم در زمینه‌های اجتماعی و هم در زمینه‌های ذهنی مردم بیان شده است. در مرحله بعد نقش و کارکرد مستقیم و غیرمستقیم رسانه‌ها را بررسی کرده به ارائه راهکارهای عملیاتی در این زمینه پرداخته‌ایم. جریان افکار عمومی بدست رسانه‌ها بخصوص رسانه ملی می‌باشد. درگیر کردن آنان با مسایل علم و فناوری می‌تواند به عمومی کردن آن کمک کرده آن را تبدیل به خواست و مطالبه مردمی کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که انعکاس منازعات علمی در بستر جامعه، انعکاس سخنرانی‌های عمومی و تخصصی، حمایت سیاست‌مداران، تبلیغ نشریات علمی و تألیف مطالب به زبان ساده و عامه فهم، استفاده از آموزه‌های مذهبی و هنر، نمایش نقش زنان فرهیحته، انتشار نقش معترضان، ا نتشار ایده های غیرمتعارف، فیلم و نمایش .... از مجموعه عامل‌های مهم فرهنگی در رشد علم و فناوری شناخته شده‌اند. بنابراین توجه به این عناصر از سوی متولیان رسانه‌ای موجبات پیشرفت سریع فناوری و فراگیری دانش، زمینه ساز ورود به عصراطلاعات و تشکیل جوامع دانش بنیان را به همراه خواهد داشت. روش تحقیق نویسندگان مرور اسنادی و مصاحبه با نخبگان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Role of Media in the Growth of Science and Technology

نویسندگان [English]

  • Zahra Ahani Amineh 1
  • Mohammad reza Jafari Jelve 2
1 -
2 -
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Policies
  • Media
  • Mental paradigm of Science and technology