نگاهی تحلیلی به عملکرد نظام ثبت اختراع ایران

نویسنده

عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

اهمیت فزاینده نوآوری در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورها؛ سیاست‌گذاری برای بهبود عملکرد نظام ملی نوآوری را به بخشی مهم از کارکرد حاکمیت در کشورهای پیشرو تبدیل کرده است. نظام ملی ثبت اختراع نیز یکی از ارکان نظام نوآوری است که نقش ویژه‌ای را در این نظام بازی می‌کند و هرگونه کاستی و ناکارایی آن می‌تواند تأثیراتی مخرب بر فعالیت‌های نوآورانه بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشورها بر جا بگذارد و به رقابت‌پذیری ملی آسیب برساند. در این مقاله برای نخستین بار عملکرد نظام ثبت اختراع ایران با توجه به کارکردهای پذیرفته شده آن و همچنین نگاهی به قانون و نتایج پژوهشی در جزئیات آمار ثبت اختراع ایران، مورد تحلیل قرار می‌گیرد. همانگونه که این تحلیل نشان می‌دهد، عملکرد نامناسب نظام ثبت اختراع به آرامی پایه‌های این نظام ملی را سست می‌کند و نتایج این امر با روند پیشرفت کشور در علوم و فناوری همخوانی نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical Look at the Functioning of the Iranian Patent System

نویسنده [English]

  • Seyed Kamran Bagheri
Research Institute of Petroleum Industry
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patent system
  • Function
  • Invention Information
  • Innovation system
  • Iran