شناسایی مسائل پیچیده اخلاقی فراروی مهندسان صنعت ساخت و ساز ایران

نویسنده

دانشجوی سیاست گذاری علم و فناوری ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی مسائل پیچیده اخلاقی که برای مهندسان شاغل در صنعت ساخت و ساز در ایران شکل می‌گیرد، انجام شده است. مسئله پیچیده اخلاقی اشاره به یک موقعیت تصمیم‌گیری دارد که در آن، ملاحظات اخلاقی باعث می‌شوند گزینه‌های مختلف هر یک به صورتی نامطلوب بوده و در نتیجه تصمیم‌گیری از نظر اخلاقی پیچیده شود. برای انجام پژوهش، ابتدا یک چارچوب نظری مبتنی بر پژوهش‌های پیشین، توسعه یافته و سپس پژوهش با بهره‌گیری از روش پژوهش کیفی و رویکردی اکتشافی انجام شده است. روش گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌های عمیق فردی و روش تحلیل آن‌ها، تحلیل مضمون‌ بوده است. افراد مورد مصاحبه، مهندسان فعال در صنعت ساخت و ساز و مشغول به فعالیت مهندسی یا ترکیبی از فعالیت‌های مهندسی و مدیریتی بوده‌اند. مصاحبه‌ها به صورت ‌ساختارنیافته و بر مبنای سؤالات اقتضایی مبتنی بر چارچوب نظری پژوهش پیش رفته است.  یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که موضوع پیچیده اخلاق در محیط کاری مهندسی در صنعت ساخت و ساز ایران، شایسته‌ پژوهش گسترده‌تری برای تکمیل شناسایی، ریشه‌یابی و ارائه‌ راهکار برای حل آن‌ها است. مسائل متعدد و متنوعی و برخی از علل وقوع این مسائل شناسایی و به‌طور خلاصه معرفی شده است. یکی از نتایج مهم کسب شده این است که عمده مسائل پیچیده اخلاقی، برای مهندسان فعال در حوزه اجرا و دارای موقعیت‌های مدیریتی به وقوع می‌پیوندد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Ethical Dilemmas Facing Engineers of Construction Industry in Iran

نویسنده [English]

  • Taha Shokatian
Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

This research was performed with the goal of identifying the ethical dilemmas facing engineers working in the construction industry in Iran. Ethical dilemma refers to a decision making situation in which different ethical considerations render every alternative be ethically undesired and as a result, the decision making to be morally complicated.
At first, a theoretical framework was developed based on the previous research and then the study carried out utilizing a qualitative research method with an exploratory approach. In depth individual interviews was employed for gathering the required data and thematic analysis was used for analyzing the gathered data. Interviewees were engineers participating in Iran’s construction industry either performing pure engineering tasks, or a combination of engineering and management tasks. The interviews were unstructured and conducted with contingency questions based on the research’s theoretical framework.
Findings reveal that this issue, i.e. detecting ethical dilemmas in the workplace of engineers participating in the construction industry in Iran, is a valid one, worth further extensive research to complete the identification, rootting and proposing solutions for the ethical dilemmas. Numerous and various dilemmas have been detected and introduced. Some roots of these dilemmas have also been recognized and introduced briefly. One of the most important conclusions is that most of the ethical dilemmas occur for the engineers engaged in operational (against design) and management tasks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Ethical dilemma
  • Engineering
  • Construction industry
  • Thematic analysis