بررسی کارکرد سیاست هسینه کرد درصدی از اعتبارات دستگاه های اجرایی در پژوهش و توسعه و آسیب شناسی آن

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، و مدیرامور ستادهای دبیرخانه شورای آموزش، تحقیقات و فناوری

2 معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی آموزش، تحقیقات و فناوری

چکیده

امروزه دستیابی به علوم و فناوری‌های نوین و ثروت‌آفرینی از آن‌ها نه‌تنها بر شاخص‌های اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی تاثیرگذار است، بلکه باعث افزایش اقتدار و امنیت ملی، تاثیرگذاری منطقه‌ای و جهانی کشور نیز می‌شود، بنابراین کشورهای مختلف بر سر سرمایه‌گذاری بیشتر در پژوهش و توسعه فناوری با یکدیگر در رقابت هستند. شاخص شدت پژوهش و توسعه نمایانگر میزان عزم و اراده کشورها برای سرمایه‌گذاری در پژوهش و توسعه است. بررسی آمار منتشر شده از میزان سرمایه‌گذاری کشورها در زمینه علم و فناوری بیانگر آن است که همواره بیش از پنجاه درصد مجموع سرمایه‌گذاری دنیا در پژوهش و توسعه توسط چهار قدرت بزرگ اقتصادی دنیا (آمریکا، چین، ژاپن و آلمان) صورت گرفته است. با وجود تاکیدات اسناد بالادستی مبنی بر افزایش سهم هزینه‌کرد پژوهش و توسعه از تولید ناخالص داخلی به نسبت سه درصد، میزان سرمایه‌گذاری ایران در پژوهش و توسعه در سال‌های اخیر همواره در سطحی کمتر از یک درصد بوده است. از این‌رو سیاست‌گذار به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در پژوهش و توسعه در بند هـ ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را مکلف کرد به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که سهم هزینه‌کرد پژوهش و توسعه از تولید ناخالص داخلی سالانه نیم درصد (5/0 درصد) افزایش یابد. دولت برای اجرای تکلیف مذکور در قوانین بودجه سال‌های 1390، 1391 و 1392 دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد درصدی از اعتبارات مشمول را در امور پژوهش و توسعه فناوری هزینه کنند. اجرای بهینه سیاست اختصاص درصدی از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در امور پژوهش و توسعه فناوری با چالش‌های روبه‌رو بوده است که می‌توان آن‌ها را در قالب دو دسته چالش‌های ناشی از ابهامات موجود در متن سیاست و چالش‌های ناشی از چگونگی اجرای سیاست طبقه‌بندی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Performance of the Policy of Spending a Percentage of the Government Agencies’ Funds on Research and Development

نویسندگان [English]

  • Mahdi Pakzad 1
  • Mostafa Kazemi 2
  • Abbas Ghaempanah 2
  • ahmad Jomeh 2
  • Arash Razmi 2
1 Council for Education, Research and Technology
2 Council for Education, Research and Technology
چکیده [English]

Today, possession of new technologies and creation of wealth by these technologies not only affect the economic indicators of the country at international level, but also cause to strengthen and enhance the national security, as well as the country’s regional and global influence. From this perspective, different countries compete with each other for more investment in research and technology development. R&D intensity index reflects the determination of the countries for investment in research and development. Surveying data regarding the investment of various countries in the field of science and technology reveals that more than 50 percent of the total world investments in research and development have been made by the four major economic powers in the world (America, China, Japan and Germany).
Despite the emphasis of upstream documents to boost research and development spending share of GDP to about 3%, Iran’s investment in research and development has been less than 1 percent of GDP in recent years. Therefore, the policymakers obliged the government through the main clause of Article 16 of the Fifth Development Plan to set its plans in a way that the R&D spending share of GDP increases 5.0 percent annually in order to increase investment in research and development. The government required the government agencies through the budget law of the years 2011, 2012 and 2013 to spend a percentage of their funds on research and technology development.
The optimized implementation of the policy of assigning a portion of the government agencies funds to research and development is faced with challenges. These challenges could be further classified into two categories; challenges resulting from the ambiguities of the policy’s documents and the challenges resulting from implementing the policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The index of Research and Development intensity
  • The policy of assigning a portion of government agencies funds to research and development
  • Council for Education
  • Research and Technology