مروری کوتاه به گزارش پروژه استنفورد - ایران 2040 «تولید علمی ایران: کمیت، کیفیت و فساد»

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و سردبیر فصلنامه رهیافت

چکیده

مروری کوتاه به گزارش پروژه استنفورد - ایران 2040 «تولید علمی ایران: کمیت، کیفیت و فساد»
مروری کوتاه به گزارش پروژه استنفورد - ایران 2040 «تولید علمی ایران: کمیت، کیفیت و فساد»

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

report

نویسنده [English]

  • Akram ghadimi
Editor-in-Chief
چکیده [English]

report

کلیدواژه‌ها [English]

  • report
منابع منابع