راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقالات فصلنامه رهیافت

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با هدف سیاست‌پژوهی درحوزه علم، فناوری و نوآوری،  فصلنامه علمی- ترویجی رهیافت را‌  با اهداف زیر منتشرمی‌کند.

 1. انتشار دانش علمی و ترویجی در زمینه علم، فناوری و نو‌آوری؛
 2. تقویت و ایجاد هماهنگی در حوزه علم­، فناوری و نوآوری؛
 3. طرح مسائل، مطالعات وعمده­ترین فعالیت‌ها در حوزه سیاست‌گذاری علم و پژوهش در زمینه­های مختلف علوم؛
 4. پیشبرد‌‌‌ علم و خدمت به جامعه از طریق چاپ مطالب علمی و به روز برای سیاست­گذاران، دانشجویان و علاقه­مندان به این حوزه؛
 1. انتشار مطالب علمی و فراهم کردن زمینه آشنایی با دستاوردهای جدید علمی و پژوهشی کشور.

مقاله‌های تحلیلی و ترویجی در اولویت چاپ قرار دارند. علاقمندان به چاپ مقاله در فصلنامه رهیافت ضمن رعایت چهارچوب علمی در تنظیم مقاله به نکات زیر توجه کنند:

 • ارسال مقالات به شکل الکترونیکی خواهد بود. برای این منظور فایل خود را  از طریق سایت www.nrisp.ac.ir   و یا از  طریق سامانه الکترونیکی Rahyaft.nrisp@gmail.com ارسال کنید.
 • مقالات با نرم افزار word به همراه pdf آن و حداکثر درشش هزار کلمه تهیه شود.
 •    مقالات ارسالی نباید قبلاً به چاپ رسیده باشند و یا هم‌زمان برای بررسی به مجلات دیگری ارسال شده باشند (در غیر این‌صورت پیگیری آن متوقف می‌شود).
 •   نویسندگان محترم مقالات ارسالی به فصلنامه علمی – ترویجی رهیافت باید مقالات خود را در چارچوب فصلنامه آماده و ارسال کنند .
 •   صفحه اول مقاله: عنوان مقاله: در انتخاب عنوان از حداقل واژگان استفاده شود. سایز 14 فونت Blotus به صورت Bold  نوشته شود.

نویسندگان مقاله:

 • نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به صورت چپ چین در صفحه اول مقاله با سایز 8 فونت B Mitra نوشته شود.
 • نویسندگان هر کدام با داشتن یک شماره به صورت بالانویس مشخص شوند تا در انتهای اسامی بتوان با ذکر شماره مراتب علمی و محل اشتغال آنها را ذکر کرد.

عنوان مقاله

نویسنده اول1،نویسنده دوم2*، نویسنده سوم3 ، ...

1-       وابستگی سازمانی نویسنده اول، گروه آموزشی،رشته تحصیلی،دانشکده و دانشگاه محل تحصیل،شهر و کشور

2-       وابستگی سازمانی نویسنده دوم، گروه آموزشی،رشته تحصیلی،دانشکده و دانشگاه محل تحصیل،شهر و کشور

3-       وابستگی سازمانی نویسنده سوم، گروه آموزشی،رشته تحصیلی،دانشکده و دانشگاه محل تحصیل،شهر و کشور

 • نویسنده مسئول مکاتبات مقاله ضمن اختصاص دادن شماره به وی با علامت ستاره مشخص شود.و پست الکترونیک با همان علامت در پاورقی معرفی شود.
 •  چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی در صفحه مجزا در 200 الی 250 کلمه و کلیدواژگان در انتهای چکیده باشد.
 • چکیده فارسی با فونت BLotus 12 pt Bold و چکیده لاتین با فونت Times New Roman 11pt  نوشته شود .
 • متن چکیده باید به صورت ساختارمند در 5 قسمت پیوسته شامل: هدف و مسئله، روش کار، یافته‌ها، نتیجه‌گیری همراه با واژه‌های کلیدی، حداقل 150 کلمه تا حداکثر 300 کلمه با فونت (B Lotus 11pt) برای چکیده فارسی و با فونت (Time New Roman 11pt) برای چکیده لاتین تدوین و تنظیم شود.

مسأله و هدف: مسأله و هدف مطالعه به صورت شفاف توضیح داده شود.

روش شناسی: نوع رویکرد و روش پژوهش،  شیوه گردآوری و تنظیم مطالب به صورت مشخص نوشته شود.

یافته‌ها: اهم یافته‌های اصلی پژوهش در این بخش ذکر شود.

نتیجه‌گیری: نتیجه‌گیری باید با توجه به یافته‌ها و در چارچوب آن نوشته شود.

واژگان کلیدی: 3 الی 5 کلمه متناسب با عنوان و محتوای مقاله با فونت (B Lotus 11pt) نوشته شود.

 • معادل انگلیسی واژه‌ها و اصطلاحات داخل متن با فونت (Time New Roman 10pt ) پانویس شوند، در صورت تکرار واژه یک بار پانویس کفایت می‌کند.
 • اسامی خاص یک‌دست باشد و از سبک متعارف نوشته‌های علمی خارجی تبعیت کند.
 • فصلنامه در ویرایش مقالات بدون تغییر محتوا آزاد است.
 • نقد و معرفی کتاب، مصاحبه و میزگرد با افراد شاخص در حوزه  فناوری یا متخصصان در حوزه‌های مختلف علمی نیز بخش‌هایی از فصلنامه خواهد بود.
 • ارجاع منابع و مأخذ در متن مقاله با  استفاده از شیوه ونکوور است.  مراجع مورد استفاده در متن مقاله با یک عدد درون  کروشه مشخص می‌شوند. در این شیوه‌نامه مراجع به همان ترتیبی شماره‌گذاری می‌‌شوند که در متن ظاهر می‌شوند. منابع به ترتیب استناد، با استفاده از اعداد، در داخل کروشه شماره‌گذاری می‌شوند. به هر منبع یک شماره اختصاص می‌یابد آن هم در اولین مکانی که در متن مورد استناد قرار می‌گیرد. از آن شماره در استنادهای مکرر به آن منبع، صرفنظر از مکان بعدی استناد، استفاده می‌‌شود. این اعداد بعد از علائم سجاوندی مثل نقطه‌ها، ویرگول‌ها و قبل از دونقطه‌ها و نقطه‌ویرگول‌ها قرار بگیرند. در انتهای مقاله، فهرست مشخصات منابع به ترتیب استنادها آورده می‌شود.

 

نام خانوادگی، نام، سال، "عنوان مقاله"،‌ نام مجله، سال (شماره)، صص. (شماره صفحات مقاله در مجله مورد نظر).

[1]        حاجی حسینی، حجت‌اله. و فکور، بهمن، 1387، "کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‎سازی نتایج تحقیقات در دانشگاه‎های ایران (مطالعة موردی 7 دانشگاه مهم کشور)"، سیاست علم و فناوری، 1(2)، صص 70-59.

[2]      Sriram, V. and Stump, R., 2004, "Information technology investment in purchasing: an empirical investigation of communications, relationships and performance outcomes", Omega, 32(1), pp. 41–55.

نام خانوادگی، نام، سال، "عنوان کتاب"،‌ نام ناشر، شماره چاپ، صص. (شماره صفحه).

[3]        آذر، عادل و رجب زاده، علی، 1381، "تصمیم‌گیری کاربردی رویکرد MADM"، نگاه دانش، تهران ، صص 178-16.

[4]              Burgelman, R.A., Maidique, M.A. and Wheelwright, S.C., 2001, "Strategic Management of Technology and Innovation", McGraw-Hill, pp. 167.

 

 • شکل‌ها و تصویرها باید به‌گونه‌ای ترسیم یا تهیه شوند که برای تکثیر و نسخه‌پردازی مناسب باشند. جدول‌ها به ترتیبی که در متن آمده‌اند دارای شماره و عنوان باشند و در قسمت بالای جدول توضیح کوتاه در خصوص آن ارائه شود  و تاریخ تهیه و مأخذ آنها به طور دقیق در زیر آنها قید شود. توصیه می‌شود اکیداً از ذکر جدول بدون توضیح در متن مقاله خود‌داری شود. کلیه متون داخل جدول به صورت وسط‌چین با فونت (B LOTUS 10pt ) تایپ شوند.همه اعداد در جداول  به صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند.
 • هرگونه تشکر و قدردانی از افراد و سازمان‌ها‌یی که در انجام مطالعه یا تهیه مقاله همکاری داشته‌اند یا حامی انجام طرح بوده اند ، در پایان مقاله قبل از پی­ نوشت‌ها آورده شود.