کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع برای آشکار‌سازی زمینه‌های موضوعی فناوری

دوره 25، شماره 59، مهر 1394، صفحه 51-64

ثریا ذوالفقاری؛ فرامرز سهیلی؛ محمد توکلی‌زاده‌راوری؛ احمد میرزایی