تخصیص مؤثر منابع پژوهش و توسعه

نویسنده

-

چکیده

شرکت‌های شیمیایی و دارویی در ایالات متحده، سالانه بیش از 17 میلیارد دلار برای پژوهش و توسعه خرج می‌کحنند: (Brennan 1997). ولی هنگام سنجش هزینه‌ها و منفعت‌ها، متأسفانه آن میزان دقتی که دربارۀ هزینه‌های سرمایه‌ای اعمال می‌شود در مورد پژوهش وتوسعه به کار نمی‌رود. این فقدان تحلیل مسائل به مشکلاتی در تخصیص هزینه پژوهش و توسعه برای دست‌یابی به بالاترین منفعت اقتصادی و نیز در ترغیب و پاداش به پژوهشگران منجر می‌شود. این مقاله سه مسئله اساسی مدیریت پژوهش و توسعه را بحث می‌کند: چگونگی تخصیص پول در انواع گوناگون طرح‌ها و بالاخره چگونگی پاداش منصفانه به پژوهشگران.