فناوری اطلاعات در آموزش و پژوهش

نویسنده

-

چکیده

در این مقاله به روند رو به رشد سرمایه‌گذاری کشورهای غربی در حوزه فناوری اطلاعات می‌پردازیم و دستاوردهای این سرمایه‌گذاری را طی 20 سال گذشته در آموزش‌های ابتدایی تا دانشگاهی بررسی می‌کنیم. در پایان، به چشم‌انداز آینده این حرکت و نقش دانش‌آموزان، مربیان و برنامه‌ریزان آموزشی در آن زمان اشاره می‌کنیم. تمامی علاقمندان به فناوری اطلاعات توسعه فناوری‌های نوین و مدیران برنامه‌ریزان نظام‌های آموزشی مطالعه این مقاله را مفید خواهند یافت.