ساختار و عملکرد انجمن های علمی ایران

نویسنده

-

چکیده

انجمن‌های علمی از جمله نهادهای جامعه مدنی هستند که نقش مؤثری در تولید دانش و دستیابی به توسعه علمی دارند. در واقع انجمن‌های علمی زیربنای اصلی نهادهای مستقلی را تشکیل می‌دهند که اغلب آنها فراتر از حد و مرز سیاسی، نژادی، قومی، مذهبی، جنسی و غیره، براساس ضرورت‌های جهان دموکراسی و تقویت همبستگی‌های معنوی بشر، پدید آمده‌اند و فضای مناسبی را برای آزاداندیشی و استقرار فرهنگ گفت و گو در راستای بسط و تحکیم جامعۀ مدنی حول محور خردورزی، تعهد، وفاق، آزادی وعدالت به ارمغان آورده‌اند. در این مقاله به اجمال به بررسی تاریخچه، ساختار، اهداف، وظایف و عملکرد انجمن‌های علمی کشور می‌پردازد. مهم‌ترین ویژگی‌های انجمن‌های علمی عدم وابستگی آنها به دولت‌ها از نظر منابع مالی و نیروی انسانی، سرعت عمل، قدرت تصمیم‌گیری بالا، بوروکراسی محدود و سازوکار انعطاف‌پذیرشان می‌باشد که سبب افزایش کارایی آنها در سطح ملی و بین‌المللی بوده است.

کلیدواژه‌ها