آکادمی علوم چین (CAS)

نویسندگان

-

چکیده

آکادمی علوم چین (CAS)، در نوامبر سال 1949 طبق دستور تشکیلات قانونگذار حکومت مرکزی جمهوری خلق چین، تحت سرپرستی شورای ایالتی به منظور اداره و انجام تحقیقات علمی تاسیس گردید. این آکادمی بالاترین موسسه آکادمیک و همچنین مرکز پژوهشی جامع علوم در چین است. رسالت و ماموریت آکادمی شامل تعیین خط مشی ها و هدفمند کردن تحقیقات علمی، آموزش و تربیت نیروی متخصص و کارآمد و بازسازی و قدرتمند نمودن مراکز علمی تحقیقاتی است. در راستای اهداف فوق، تشویق و دعوت به کار دانشمندان چینی مقیم خارج کشور نیز منجر به برگشت بی سابقه دانشمندان چینی در سال 1950 و افزایش توان علمی و عملکردی آکادمی گردید. آکادمی دارای پنج بخش آکادمیک، 108 مرکز تحقیقاتی علمی، بیش از 200 سرمایه گذار علمی و فن آوری و بالای 20 واحد حمایت کننده است که شامل یک دانشگاه و پنج مرکز داده و اطلاعات می باشد. این مراکز در نقاط مختلفی از کشور گسترده شده اند و هدف آن ها علاوه بر تحقیق و پژوهش، بومی نمودن علم و تطبیق آن با نیازهای روز جامعه می باشد. آکادمی دارای بیش از 58000 کارمند و حدود 39000 هیات علمی می باشند. آکادمی نقش بسیار موثری در انجام تحقیقات منجر به تولید فناوری برتر در کشور داشته و دارد.

کلیدواژه‌ها