کمیته دائمی همکاریهای علمی و فناوری سازمان کنفرانس اسلامی کامستک (COMESTECH)

نویسنده

-

چکیده

یکی از راه های رشد و توسعه فناوری، همکاری های بین المللی و منطقه ای کشورها با یکدگیر است. کمیته دائمی همکاری های علمی و فناوری سازمان کنفرانس اسلامی یکی از مراکز فعال در این زمینه است که به منظور افزایش همکاریهای علمی و ارتقاء سطوح ارتباطات علمی کشورهای اسلامی تاسیس شده است. این کمیته که اختصارا کامستک نامیده می شود با هدف و تاکید بر توسعه آموزش های تکمیلی، سرمایه گذاری در بخش تحقیقات، توجه ویژه به فناوری اطلاعات، مبادله اطلاعات میان کشورهای اسلامی و جلوگیری از فرار مغزها شکل گرفته است.

کلیدواژه‌ها