تونل علم

نویسنده

-

چکیده

تحقیق و جستجو برای دستیابی به علم قدمتی به اندازه وجود بشریت دارد از همان آغاز، بشر سوالات بسیاری دربارۀ شروع جهان،، منشأ جهان، آغاز زندگی و آینده جهان مطرح می‌کرده است دانشمندان به طور سیستماتیک دنبال جواب‌های این سوالات بوده‌اند تا فهم بهتری دربارۀ پدیده‌ها و محیط اطراف آن و توانایی خود برای برخورد با محیط پیدا کنند. تونل  علم یک نمایشگاهی است برای پاسخ‌گویی به سوالات در اذهان مردم و در ارتباط با یپشرفت‌های علم امروز و یافته‌های آن این نمایشگاه توسط انجمن ماکس پلانک و هفتاد و هشت موسسه آن ایجاد و گسترش یافته است. این نمایشگاه می‌خواهد بازدیدکنندگان، شگفتی‌های این دنیا را لمس کنند و با مسائل و مشکلاتی که دانشمندان برای اهداف علمی با آن روبه‌رو هستند آشنا شوند. از طرفی می‌خواهد تنوع اندازه در این دنیا را به نمایش گذارد و نشان دهد که با نبودن حتی کوچکترین جزء که به چشم نمی‌آید دنیا برجا نمی‌ماند. 

کلیدواژه‌ها