مروری بر مفاهیم نظری تجاری سازی نتایج تحقیقات

نویسنده

-

چکیده

  پتانسیل اقتصادی یافته‌های علمی و تکنولوژیک تنها وقتی تحقق می‌یابند که این یافته‌ها به طور مؤثری به نوآوری تبدیل شوند در اقتصاد مبتنی بر دانش، بخش دانشگاهی (دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی) به عنوان نهاد تولید و عرضه دانش، اهمیت روزافزونی را در نظام ملی نوآوری کشورها پیدا کرده است و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات به مفهوم عملی ساختن انتقال و استفاده از دانش تولید شده در بخش دانشگاهی در سایر عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، یکی از شاخصه‌های اصلی یک نظام ملی نوآوری توانمند تلقی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها