آشنایی با فناوری پرتال و کاربردهای آن

نویسندگان

-

چکیده

  توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی سبب شده است تا هر روز کاربرد نوینی از این فناوری در قالب و شکل جدیدی پا به عرصه بگذارد و طیفی از خدمات گوناگون را دربرگیرد آنچه در این میان مهم به نظر می‌رسد آشنایی کاربران با این خدمات به منظور بهره‌برداری در حوزه‌های اداری، آموزشی و پژوهشی است یکی از گونه‌های جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات پورتال است که به عنوان دروازه‌ای ورود کاربران به جهان اطلاعات را امکان‌پذیر می‌سازد. پورتال‌های اینترنتی با یکپارچه‌سازی خدمات شبکه‌محور در چارچوب و سازمانی واحد، سبب شده‌اند تا امر کاوش و مدیریت محتوا به آسانی صورت گیرد نقش تسهیل‌کننده پورتال در انجام امور اداری، بازرگانی، آموزشی، پژوهشی و دیگر کارآیی‌های چندگانه، آن را به یک محل کار الکترونیکی برای کاربران تبدیل نموده است پورتال‌های سازمانی جدای از خدماتی که در سازمان‌ها ارائه می‌کنند، فرصت‌های نیونی را متناسب با توان اقتصادی و اجرای سازمان‌ها فراهم می‌نمایند آنچه در پی می‌آید بخشی از پژوهشی است که در همین راستا صورت گرفته است و ادبیات تحقیق آن در قالب این مقاله ارائه گردیده است. 

کلیدواژه‌ها