تاریخچه انجمن پیشبرد علوم آمریکا

نویسندگان

-

چکیده

انجمن پیشبردعلوم آمریکا موسسه غیرانتفاعی بین‌المللی است که با فعالیت در قالب یک آموزش‌دهنده، راهبر، سخنگو انجمن حرفه‌ای، پشبرد علوم را در دنیا دنبال می‌کند این انجمنعلاوه بر سازماندهی فعالیت‌های اعضا، مجله علمی ساینس و بسیاری دیگر از خبرنامه‌ها، کتب و گزارشات را منتشر کرده و با هدف بالا بردن درک علم در سطح جهانی اقدام به برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌های متنوع می‌نماید. انجمن پیشبرد علوم آمریکا در سال 1848 تأسیس شد و با گذر از یک دوران پرفراز و نشیب 150 ساله، در حال حاضر پاسخگوی 262 آکادمی و انجمن وابسته بوده و بیش از ده میلیون نفر را تحت پوشش فعالیت‌هایخدماتی خود قرار داده است مجله علمی ساینس که در بین مجلات عمومی علمی دارای داوری تخصصی، با بیش از یک میلیون خواننده، گسترده‌ترین طیف مخاطبان علمی را به خود اختصاص داده است، ارکان رسمی انجمن پیشبردعلوم آمریکا به شمار می‌رود انجمن پیشبرد علوم آمریکا یک موسسه غیرانتفاعی است که هدف خود را پیشبرد علم و خدمت به جامعه اعلام نموده است واین هدف را از راه پیشگامی در سیاست‌گذاری علوم، برنامه‌های بین‌المللی آموزش علوم، برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی و دیگر مسیرها پیش می‌برد. برنامه‌های اصلی انجمن پیشبرد علوم آمریکا متشکل از علم و سیاست گذاری، فعالیت‌های بین المللی پیشبرد علم و آموزش و تربیت منابع انسانی می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها