بنیاد بین المللی علم

نویسنده

-

چکیده

بنیاد بین‌المللی علم که به عنوان یک سازمان غیردولتی در سال 1972 تأسیس شد تا از ظرفیت‌سازی علمی کشورهای در حال توسعه حمایت کند بودجه این بنیاد توسط بیش از 15 سازمان حامی در قالب کمک تأمین شده و تاکنون بیش از 5500 کمک بلاعوض پژوهشی اعطا، نموده است این بنیادبه پژوهشگران جوان حدود صد کشور جهان در آفریقا، آسیا، کشورهایحاشیه اقیانوس آرام، آمریکای لاتین و حوزه کارییب را مورد حمایت مادی و معنوی قرار می‌دهد. فرایند اعطا، کمک‌ها در این بنیاد بدین‌گونه است که دانشمندان مشهور جهان تمام را از نظر علمی ارزیابی و سپس در صورت تأیید کمک‌های بلاعوض پژوهشی توسط بنیاد طی فرایند دقیق و حساب شده ابلاغ می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها