آکادمی ملی علوم هند

نویسندگان

-

چکیده

آکادمی ملی علوم هند به منظور بسط و گسترش علم و دانش درهند و استفاده از دستاوردهای علمی به منظور ایجاد رفاه ملی و رفاه بشر بنیان نهاده شده است بیش از 35 سال از تأسیس آن با نام آکادمی ملی علوم هند می‌گذرد حضور قریب به اتفاق دانشمندان هندی و برخی از دانشمندان کشورهای خارجی که در بسط علم در هند نقش داشته‌اند و نیز حمایت‌های مادی و معنوی دولت هند باعث رشد فعالیت‌ها و کسب اعتبار جهانی گردیده است اعطای نشان‌های معتبر ملی، کمک مالی بخ محققین و صاحبان فکر و اندیشه، اعطای بورس، حمایت از برگزاری کنفرانس‌های علمی بین‌الملی، حمایت از گفتگو‌ها و نشست‌های علمی دوجانبه و جندجانبه، تحقیق دربارۀ تاریخ علم و انتشار چند نشریه علمی خلاصه‌ای از فعالیت‌های این آکادمی است این مقاله برنامه‌هیا علمی و پژوهشی آکادمی را به طور اختصار نمایان می‌سازد.

کلیدواژه‌ها