اهمیت رعایت اصول نمایه سازی در مستندات علمی

نویسندگان

-

چکیده

نمایه‌سازی اطلاعات در ابعاد مختلف به ویژه نمایه‌سازی مستندات علمی امروزه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. زیرا دستیابی سریع به اطلاعات علمی مورد نظر از میان حجم عظیم تولیدات علمی جهان تنها از طریق نمایه‌سازی و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات مقدور می‌باشد. در نمایه کردن مستندات علمی، نویسندگان مستندات علمی اولین کسانی هستند که باید اصول نگارش و همگرایی را در انتخاب واژه‌های کلیدی، اساسی، عناوین و آدرس‌ها رعایت نمایند تا نمایه سازی به طور صحیح انجام پذیرد. با نمایه‌سازی صحیح است که دستیابی دقیق به سوابق علمی موضوعات، افراد، موسسلات علمی و پژوهشی، شهرها، کشورها و رشته‌های مختلف و غیره میسر شده و رتبه‌بندی واقعی مراکز آموزشی و پژوهشی در سطح منطقه‌ای، ملی و جهانی تعیین می‌گردد. به دلیل عدم آشنایی برخی از نویسندگان با نام صحیح دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، مقالات آنها در ذیل نشانی صحیح دانشگاه‌ها و مراکز متبوع خود نمایه نشده است، به گونه‌ایکه این واگرایی و عدم وحدت رویه در ثبت نام مرازک آموزشی و پژوهشی به زبان‌های فارسی و به ویژه انگلیسی، جایگاه واقعی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور را در رتبه‌بندی ملی وجهانی تنزل جدی داده است و در نتیجه در عرصه رقابتعلمی جهانی جایگاه واقعی خود را حراز نکرده‌اند. لذا در این نوشتار برخی از موارد تأثیرگذار در نمایه سازی مطرح و راه‌کارهای راهبردی و عملیاتی جهت رفع معضل واگرایی مستندات علمی ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها