جامعه علمی، روابط علمی و هم تألیفی

نویسندگان

-

چکیده

در این مقاله با هدف جلب توجه جامعه علمی به مفهوم همکاری علمی و مشخصه‌های تلاش شده است تا مفاهیم جامعه علمی، همکاری علمی، هم‌تألیفی و ارتباط آن با استناد به تولیدات علمی مورد بررسی قرار گیرد. ادامه این بحث از سوی صاحبنظران مختلف می‌تواند زمینه را برای تعریف و تبیین چارچوب علمی عمل‌پذیر برای همکاری علمی در کشور فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific community, scientific relations and co-authorship

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassanzade
  • Solmaz Baghaei
-
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific community
  • scientific relations
  • scientific cooperation
  • Citation
  • co-authorship