سنای دانشگاهی

نویسنده

-

چکیده

سنای دانشگاهی بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در دانشگاه و مسئول تصویب قوانین و مقررات مدیریتی لازم برای اداره امور و سرپرستی و اعمال نظارت بر  عملکرد و فعالیت‌های دانشگاه است. افزون بر آن، سنا مرجعی جهت مشورت با ریاست و هیأت مدیره دانشگاه در امور مختلف دانشگاه است. سنای دانشگاهی اعضای خود را از میان اعضای علمی دانشگاه، دانشجویان، دانش‌آموختگان، ریاست دانشگاه و نمایندگان دولت انتخاب می‌کند. در این مقاله با ارائه تعریفی جامع از سنای دانشگاهی و بیان تاریخچه آن، وظایف و اختیارات این مرجع قانونگذار ذکر می‌شود. اطلاعات به دست آمده در این زمینه نقش قابل توجه و باارزش اعضای علمی و دانشجویان را به عنوان عامل محرکی در تصمیم‌گیری‌های دانشگاهی و تأثیر مثبت حضور آنان را در پیشبرد فعالیت‌های دانشگاه بیان می‌کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Academic Senate

نویسنده [English]

  • Azadeh Hekmat
-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Senate
  • Assessment and approval of academic rules
  • Academic Senate duties