سیاست گذاری علم و فناوری در قالب سیاست های عام و خاص

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه تهران

چکیده

در بین دسته‌بندی‌های متعددی که تا به حال بر روی انواع سیاست‌های علم و فناوری انجام شده ‌است، همه آنها در این نکته اشتراک نظر دارند که یک دسته از سیاست‌ها به بهبود زیرساخت‌ها و شرایط کلی علم و فناوری اختصاص داشته و هدف‌گیری خاصی روی موضوع یا پروژه مشخص ندارند. مقاله حاضر، از همین نکته برای ارائه یک دسته‌بندی جدید استفاده می‌کند و این دسته سیاست‌های مزبور را سیاست‌های عام می‌نامد. در مقابل، پیشنهاد می‌کند که هر حوزه علم و فناوری مانند فناوری نانو یا زیستی، نیازمند یک استراتژی خاص است که برای کل حوزه و شاخه‌های آن، برنامه‌ متفاوتی را پیشنهاد می‌دهد. در ادامه مقاله،‌ اهمیت و نحوه استخراج این دو دسته سیاست‌های عام و خاص بررسی می‌گردد و نشان داده می‌شود که دسته‌بندی فوق، درک روشنی برای سیاستگذاران حوزه علم و فناوری ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Science and technology policy in the form of general and specific policies

نویسندگان [English]

  • Seyed Sepehr Ghazinoori 1
  • Seyed Soroush Ghazinoori 2
1 Tarbiat Modarres University
2 Tehran University
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generic Policies
  • Science and Technology Development
  • Special strategies for science and technology development