بررسی تطبیقی نظام های بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و مدیر گروه علم سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی ، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به منظور نشان دادن جایگاه رقابتی آنها در تمامی حوزه‌ها و یا در موضوع‌های خاص بوجود آمده است. اولین رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه‌ها در سال 2003 توسط دانشگاه شانگهای‌ جیاتانگ چین و به منظور بررسی وضعیت دانشگاه‌های این کشور در مقایسه با دانشگاه‌های فعال در سطح بین‌المللی منتشر شد. با توجه به استقبال گسترده از نتایج حاصل از این رتبه‌بندی، در سال‌های بعد سازمان‌های مختلف با اهداف متعددی نسبت به انتشار لیست‌های دسته‌بندی شده از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اقدام کردند. نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌ها علاوه بر کمک به دانشجویان در زمینه انتخاب مرکز آموزشی مناسب، برای ذینفعان خارج از دانشگاه نیز مزایای زیادی دارد که از آن جمله می‌توان به تسهیل فرایند استخدام نیروی کار توسط سازمان‌های استخدام کننده اشاره کرد. همچنین رتبه‌بندی دانشگاه‌ها باعث ارتقاء کیفیت آموزش عالی و پژوهش، بهبود وضعیت تولید، گردآوری و پردازش اطلاعات در نظام آموزش عالی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد نظام‌های بین‌المللی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها از لحاظ تمرکز، شیوه جمع‌آوری داده‌ها، قلمرو زمانی و نحوه ارائه نتایج با همدیگر متفاوت می‌باشند. هدف مقاله حاضر معرفی متدولوژی نظام‌های معتبر رتبه‌بندی و مقایسه تطبیقی آنها با بهره‌گیری از معیارهای ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of International Ranking Systems of Universities and Higher Education Centers

نویسندگان [English]

  • Mahdi Pakzad 1
  • Arman Khaledi 2
  • Mahtab Teimouri 3
1 National Research Institute for Scientific Policy
2 Allame Tabatabaei University
3 Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • System
  • Universities and Higher Education Centers