ابزارهای حمایتی برای شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری مورد مطالعه: پارک علم و فناوری دانشگاه فنی خاورمیانه ترکیه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

یکی از ارکان شکل‌گیری مؤسسه‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد هستند. پارک‌ها و مراکز رشد در حقیقت زیرساخت‌های اقتصاد دانش‌بنیان یک کشور به شمار می‌روند. پارک‌های علم و فناوری بازتابی از این فرضیه هستند که نوآوری فناورانه، منبعث از مطالعات علمی است و پارک‌ها، محیطی تسهیل‌گر برای گذار از مطالعه محض و نظری به تولید و اجرا فراهم می‌کنند. در این مقاله، به راهکارهایی که در پارک علم و فناوری دانشگاه فنی خاورمیانه ترکیه برای افزایش احتمال موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک انجام می‌گیرد، پرداخته شده‌است. این راهکارها، در دو حوزه، قابل دسته‌بندی هستند: دسته اول، اقدام‌هایی هستند که قبل از ورود شرکت‌ها به پارک به غربال ایده‌ها و انتخاب ایده‌های قوی‌تر و حذف ایده‌های ضعیفتر می‌پردازد. این اقدام‌ها، شامل «برگزاری مسابقه‌هایی برای انتخاب ایده‌های برتر» و «تدوین مقررات و پیشبینی فیلترهایی برای ورود شرکتها به پارک علم و فناوری» است. دسته دوم اقدام‌هایی هستند که به حمایت از ایده ها و شرکت‌های دارای پتانسیل رشد بالا می‌پردازند. این اقدام‌ها شامل «تأسیس مرکز رشد»، «مشوق‌ها و حمایت‌های قانونی»، «استفاده از تسهیلات شبکه مؤسسات اقتصادی اروپا» و «استفاده از خدمات شبکه اروپایی حامیان کسب و کار» هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supportive tools for knowledge based companies based in science and technology parks: Science and Technology Park of the Middle East Technical University of Turkey

نویسندگان [English]

  • Alireza Mohammadi 1
  • Nasrin Bigdeloo 2
1 Allame Tabatabaei University
2 National Research Institute for Scientific Policy
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Based Companies
  • Science and Technology Park
  • Technical University of the Middle East of Turkey