بررسی تأثیر آینده نگاری در سیاس تگذاری علم، فناوری و نوآوری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات

2 دکترای دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده

آینده‌نگاری به عنوان یک ابزار تحلیلی متمایز، توسعه یافته است: این ابزار، آینده‌های ممکن حوزه های مختلف علم و فناوری و سیستم‌های اقتصادی - اجتماعی را از چشم‌انداز ذینفعان مختلف، مورد توجه قرار می دهد و به این ترتیب به فرایندهای تصمیم‌گیری در سطوح مختلف کمک می‌نماید. این مقاله، چشم‌اندازهای مختلف ارزیابی آینده‌نگاری را در نظر می گیرد و از طریق برقراری نگاشت بین این چشم‌اندازها، با کارکردهای سیاستی آینده نگاری، چهارچوبی برای طبقه‌بندی تأثیرات آینده‌نگاری در سیاستگذاری علم،‌ فناوری و نوآوری ارائه می‌کند و نتایج ارزیابی برنامه‌های آینده‌نگاری چند ملت مختلف را با استفاده از این چهارچوب مرور می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Foresight on Policy Making in Science, Technology and Innovation

نویسندگان [English]

  • Leila Namdarian 1
  • Alireza Hasanzadeh 1
  • Shaban Elahi 2
1 Tarbiat Modarres University
2 Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forecast logic
  • Forecasting assessment
  • Policy Making
  • Perspectives of Forecasting Evaluation