نگاشت فرآیندهای نظام پژوهش؛ مطالعه موردی: پدافند غیرعامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نویسندگان

1 معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری؛ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

موضوع پدافند غیرعامل به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای راهبردی کشور در راستای افزایش امنیت و اقتدار ایران اسلامی در بین کشورهای جهان مورد توجه مقام معظم رهبری و نخبگان کشور است. یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی به این مهم شناسایی و انجام پژوهش‏های مورد نیاز به منظور تحقق اهداف کلان کشور در حوزه پدافند غیرعامل است. بنابراین تعیین سازوکارهای پژوهشی به صورت کارا و هدفنمد موجب خواهد شد تا بهره‏وری استفاده از منابع موجود افزایش یابد. در این راستا تلاش شده است تا در این مقاله تحلیل فرایندی از نظام پژوهش پدافند غیرعامل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه گردد. در گام نخست با استفاده از مطالعه تطبیقی نمونه‏های خارجی و داخلی، سازوکارهای نظام‏های پژوهش در برخی از حوزه‏های کلیدی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. سپس بر اساس مطالعه ادبیات پدافند غیرعامل، اسناد بالادست و نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی، فرایندهای اصلی و کلان نظام پژوهش پدافند غیرعامل شناسایی شدند. درنهایت با استفاده از مدل مستخرج از مطالعات تطبیقی، بازیگران و وظایف آنها در قالب نظام پژوهش پدافند غیرعامل شناسایی و درنهایت تواتر فعالیت‏های آنها در قالب نمودارهای Swimlane تعریف و ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping Processes of the Research System; Case Study: Passive Defense of the Ministry of Science, Research and Technology

نویسندگان [English]

  • Hamid Omidvar 1
  • Hosein Heirani 2
  • Seyed Reza Razavi pour 2
  • Naser Bagheri Moghadam 2
1 Amir Kabir University
2 National Research Institute for Scientific Policy
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive Defense
  • Research System
  • Mapping Research Processes
  • Ministry of Science
  • Research and Technology