بررسی فرایندتجاری سازی زیست داروها: درس هایی برای صنعت داروی ایران

نویسندگان

1 دکترای مدیریت تکنولوژی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

توسعه صنعت دارویی هر کشوری، نشان‌دهنده توانمندی آن کشور در حوزه‌ تأمین بهداشت و سلامت افراد آن جامعه است. با توجه به تحولات این صنعت در تعامل با دستاوردهای علم زیست‌فناوری و اهمیتی که زیست‌داروها در درمان بیماری‌های خاص در جوامع دارند، بررسی فرایند تجاری‌سازی و تعیین عوامل تأثیرگذار بر این فرایند نقش مهمی در ارائه سریع‌تر داروها به بازار دارد. بر این اساس، هدف از این مقاله، بررسی فرایند تجاری‌سازی این داروها و ابعاد مختلف آن می‌باشد. روش پژوهش حاضر  بررسی و استنتاج از مقالات و گزارش علمی مرتبط بوده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که یکی از این عوامل کلیدی موفقیت شرکت‌های دارویی ایرانی، آشنا شدن آنها با انواع روش‌های  تأمین مالی  متناسب با مرحله‌ای است که در توسعه داروی جدید قرار دارند. همچنین ضرورت ایجاد اتحاد راهبردی بین شرکت‌های دارویی بزرگ داخلی و شرکت‌های نوپا فعال در حوزه زیست‌دارو و  با همتایان خارجیشان، باید مد نظر این شرکت‌ها قرار گیرد. در نهایت، از آنجا که آمار و اطلاعات دقیقی از نوآوری‌ها و محصولات دارویی جدیدی که توسط شرکت‌های داخلی توسعه یافته وجود ندارد، پیشنهاد شد که سازمان غذا و داروی کشور یا وزارت بهداشت اقدام به انجام یک ممیزی نوآوری در صنعت دارویی ایران کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Commercialization process of biopharmaceuticals: Lessons for Iran’s drug industry

نویسندگان [English]

  • Mahdi Goodarzi 1
  • Maryam Goodarzi 2
1 Allame Tabatabaei University
2 Tehran University
چکیده [English]

Development of pharmaceutical industry in each country reflects its capabilities in the field of health care. Considering the progress of pharmaceutical industry and biotechnology in the same line and the role of biopharmaceuticals in the treatment of especial diseases in the societies, investigation of the commercialization process and determination of critical factors which accelerating the entrance the medicines to the market, is very crucial. The aim of this paper is to investigate different aspects of the drug commercialization process. The methodology of this research was based on literature review and deduction of related scientific papers and reports. The result of the research showed that one of the key factors in success of Iranian pharmaceutical companies is familiarity with various methods of funding appropriate to the stage of new medicine development. Likewise, the need for strategic alliances between large pharmaceutical companies and domestic startup biopharmaceutical companies with their foreign counterparts should be considered. Since there is not detailed information about innovations and new products developed by domestic companies, finally, proposed that the Food and Drug Administration of Iran or the Ministry of Health and Medical Education conduct an innovation survey in the pharmaceutical industry of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biopharmaceutical
  • Commercialization
  • Biotechnology
  • Funding
  • New drug development