سازمان‌های میانجی: تعاریف، انواع و کارکردها

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری

2 هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در نگاه سیستمی به نوآوری، همکاری بین انواع مختلف بازیگران، به‌عنوان کلیدی در موفقیت نوآوری دیده می‌شود. به جهت وجود شکاف‌های متعددی که مانع این همکاری اثربخش می‌شوند، ادبیات سیاست‌گذاری علم و نوآوری به‌طور دائم به نیاز برای سازمان‌های میانجی برای بر عهده گرفتن نقش پل‌زنی و واسطه‌گری اشاره می‌کند. در این مقاله سعی شده تا ابتدا با معرفی سازمان‌های میانجی به‌عنوان واسطه‌گر در نوآوری، به تبیین انواع آن‌ها پرداخته شود. سپس با بررسی ادبیات موجود در حوزه میانجی‌ها، دسته‌بندی کاملی از کارکردهای این سازمان‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intermediary Organizations: Definitions, Types and Functions

نویسندگان [English]

  • Effat Norouzi 1
  • Seyed habibollah Tabtabaeian 2
1 -
2 -
چکیده [English]

Intermediary Organizations: Definitions, Types and Functions:In system approach to innovation, collaboration between different types of actors is seen as a key factor to the success of innovation. Due to the numerous gaps that prevent effective cooperation, the literature of science and innovation policy constantly refers to the need to organizations which play the role of mediator to bridge the gap. In this article we try to start with the introduction of intermediary organizations act as an intermediary in innovation. Then the types of these organizations have been explained. After that, a complete classification of the functions of these organizations is provided by literature review in the field of mediators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intermediary organizations
  • Innovation
  • Functions of intermediary organizations