تحلیل کارکرد نهادهای میانجی نوآوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری

2 -

3 دکتری سیاستگذاری علم و فناوری

چکیده

نهادهای میانجی نوآوری با هدف تسهیل فرایند نوآوری در حوزه‌های گوناگونی فعالیت می‌کنند و امروزه به‌عنوان یکی از ابزارهای متداول سیاست‌گذاری در دنیا شناخته شده‌اند. هدف از نگارش این مقاله شناسایی نهادهای میانجی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی است. برای این منظور، ابتدا ادبیات موجود درباره نهادهای میانجی بررسی و کارکردها و نقش‌های این نهادها مشخص شده است. سپس حوزه مورد بررسی؛ یعنی انرژی‌های تجدیدپذیر، معرفی و اهمیت نوآوری و فناوری در آن مشخص شده است. در ادامه، هشت نهاد میانجی از سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی شناسایی و کارکرد آن‌ها در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌طور مفصل تشریح شده است. در نهایت، کارکردهایی که این نهادها به‌عنوان یک نهاد میانجی نوآوری ایفا می‌کنند، شناسایی و مشخص گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Functions of Innovation Intermediary Institutions in the Field of Renewable Energies

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mohseni kiasari 1
  • mahdi Pakzad 2
  • Aliasghar Saadabadi 2
  • Khalil Norouzi 3
  • Seyed Hamed Mazarei 2
  • Mohammad Ebrahim Sadeghi 2
  • Mohsen Khoshsirat 2
1 -پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری
2 -
3 -Ph.D. in Science and Technology Policy
چکیده [English]

A Study on the Functions of Innovation Intermediary Institutions in the Field of Renewable Energies:Intermediary institutions for innovation that are known as a conventional means of policy-making in the world facilitate the process of innovation in different fields. The purpose of this paper is to identify intermediary institutions in the field of renewable energies at international, regional and national levels. In this regard, first the functions and roles of these institutions have been studied and extracted, then the renewable energies and the importance of innovation in this field have been explained. Afterwards, eight intermediary institutions at different levels of activity (international, regional and national) have been identified and their activities in the field of renewable energies are explained in detail. Finally, those activities that can facilitate the process of innovation as an intermediary function in these institutions have been identified and some suggestions are offered by comparing these institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intermediary institutions
  • Innovation
  • renewable energy