واکاوی نقش رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های دانش‌بنیان: تعاریف، کارکردها و الگوهای مفهومی

نویسندگان

چکیده

در عصر دانش و اطلاعات، سازمان‌های دانش‌بنیان در هر کشوری نقش مؤثری در توسعه آن کشور برعهده دارند. برخی وجوه متمایز این قبیل سازمان‌ها با دیگر سازمان‌های مرسوم؛ نظیر استقلال و خودمختاری بالا، وجود کارکنان دانشی، کم‌رنگ بودن سلسله مراتب سازمانی، انطباق‌پذیری بالای سازمان، ارائه خدمات ویژه به مشتری، عدم تقارن از لحاظ قدرت و ارتباطات و نیاز بالا به تسهیم دانش، باعث شده تا مدیریت و ماهیت کار در این سازمان‌ها متفاوت باشد. از سوی دیگر، رسانه‌های اجتماعی شیوه‌های ارتباط، تعامل و مشارکت افراد را برای همیشه دگرگون کرده‌اند و در نهایت روابط آن‌ها را سمت‌وسو می‌دهند. قابلیت‌های رسانه‌های اجتماعی همچون نوظهوری، ماندگاری، شفافیت، تجمیع، مشارکت و استقلال با ابعاد و فرایندهای اصلی سازمان دانش‌بنیان همخوانی داشته و آن را از طریق مؤلفه‌هایی همچون روابط، هویت، به اشتراک‌گذاری، حضور، شهرت، گروه‌ها و گفت‌وگو تحت‌تأثیر جدی قرار می‌دهد. در این نوشتار تلاش شده است تا از طریق مطالعه اسنادی، ابعاد گوناگون این قابلیت‌ها و تـأثیر رسانه‌های اجتماعی بر سازمان‌های دانش‌بنیان در آثار مرتبط واکاوی شود. این مطالعه، با مرور تعاریف، کارکردها و الگوهای مختلف در هر دو حوزه سازمان‌های دانش‌بنیان و رسانه‌های اجتماعی، به بررسی این توانایی‌ها می‌پردازد و در نهایت با ارائه الگویی مفهومی در اسناد مورد مطالعه درباره «تأثیر رسانه اجتماعی بر ایجاد ارزش افزوده در سازمان‌های دانش‌بنیان» ابعاد گوناگون این تأثیرات را مشخص می‌کند. در پایان، پیشنهادها و راهبردهایی برای استفاده بهینه از این ابزار کارامد در سازمان‌های دانش‌بنیان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Role of Social Media in Knowledge Based-Organizations: Definitions, Functions, Conceptual patterns

نویسنده [English]

  • Fatemeh Saghafi
چکیده [English]

In the age of information and knowledge, knowledge-based organizations play an effective role in the development of every country. Some distinctive features of such organizations such as a fairly high degree of independence and autonomy, highly qualified individuals doing knowledge-based activities, lack of administrative hierarchy, high adaptability of the organization, special client services, asymmetry in power and communications, and high need to share knowledge have caused the management and the nature of the work in such organizations to be different. On the other hand, social media have forever changed the way people communicate, interact, share, and ultimately conduct their relationships. Social media capabilities such as emergence, persistence, transparency, collectivity, participation and independence correspond to the main aspects and processes of a knowledge-based organization, seriously influencing it through components such as relationships, identity, sharing, presence, reputation, groups and conversation. In this paper, effort has been made to analyze the various aspects of capabilities of social media and their impact on knowledge-based organizations by reviewing the literature through document research. The study investigates these capabilities by reviewing the definitions, functions and different patterns in both fields of knowledge-based organizations and social media. Finally, the various aspects of these impacts have been pointed out by presenting a conceptual pattern in the studied documents on "the impacts of social media on creating value added in knowledge-based organizations". In the end, suggestions and strategies have been put forward in order to make optimum use of these efficient means in knowledge-based organizations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge based-organizations
  • Web 2
  • Social media
  • Social media strategy