فن‌کاوی: تکنیکی توانمند در نوآوری فناورانه

نویسندگان

تهران

چکیده

این پژوهش با هدف معرفی تکنیک فن‌کاوی[1] به‌عنوان ابزاری توانمند در رقابت سازمان‌های فعال در زمینه نوآوری و حمایت از تصمیم‌سازی‌های این سازمان‌ها در حوزه فناوری است. با توجه به توصیفات انجام شده و مرور برنامه‌های کشور‌های گوناگون در خصوص سرمایه‌گذاری‌های فراوان در زمینه نوآوری فناورانه[2] و خلق ارزش‌های جدید توسط نوآوری، توجه به این حوزه ضروری است. از مطالعات کتابخانه‌ای و مرور مقالات و کتب مرتبط منتج می‌شود که استفاده از فن‌کاوی می‌تواند به استخراج دانش از مسیر‌های مستند تعاملات میان اعضای فعال در حوزه نوآوری منجر شود و با استفاده از اقتصاد اطلاعات، فناوری‌‌های نوظهور محتمل را معین کرده و به این ترتیب با ایجاد این شناخت هزینه‌ها و ریسک‌های پژوهش و توسعه کاهش خواهد یافت   [1]. Tech mining [2]. Technological Innovation

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tech Mining: A Powerful Technique in Technological Innovation

چکیده [English]

Tech Mining: A Powerful Technique in Technological Innovation:The main objective of this study is to introduce tech-mining as a powerful means for between-organizations competition to innovate and supporting the organizations’ decision-making in the field of technology. It is worth to study this domain due to the above description and review the other countries’ plans for large investments in technological innovation and creating new values through innovation. According to the library studies and reviewing articles and books, tech-mining can be applied to extract knowledge from documented interactions among active members in the domain of technology, and by using economical information it is possible to determine the probable emerging technologies. Therefore, by reaching this end it will become possible to lessen the research expenses and risks

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tech mining
  • Science and Technology
  • Emerging technology
  • Information economics
  • Technological innovation