پایش فناوری در شرکتهای مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته

نویسندگان

-

چکیده

مهم‌ترین دلایل توجه به پایش فناوری در دنیای کنونی، عبارت‌اند از: سرعت گرفتن تحولات فناورانه، تغییر در قلمرو، تغییر در رقابت و شکل‌گیری بلوک‌های تجاری. پایش فناوری به این منظور صورت می‌گیرد که بتوان فناوری موردنظر را به خوبی شناخت، بررسی و تأثیرات آن را درک کرد و همچنین آن را با دیگر فناوری‌های به‌کار رفته در سازمان‌های مبتنی بر فناوری پیشرفته مقایسه کرد. در واقع این روش ابزاری است که به سازمان‌های مبتنی بر فناوری پیشرفته کمک می‌کند تا فناوری‌های موجود را به خوبی بشناسند و فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌رو را به خوبی تشخیص دهند و برای آن‌ها برنامه‌ریزی کنند. در این فرایند، به کمک مقایسه با دیگر سازمان‌های مبتنی بر فناوری پیشرفته نقاط قوت و ضعف نمایان می‌شود و تمرکز بر مشکلات و مسائل ناشی از کاربرد یک فناوری خاص ایجاد می‌شود. به‌طور کلی در پایش فناوری نگاهی هدفمند به تغییرات فناوری وجود دارد که هدف آن شناسایی وضعیت موجود در فناوری و کمک به مدیریت و توسعه آن است. در مقاله حاضر، ادبیات موضوع پایش فناوری در شرکت‌های مبتنی بر فناوری پیشرفته بررسی می‌شود؛ به این ترتیب که ابتدا به مفهوم‌شناسی فناوری پرداخته می‌شود و سپس مورفولوژی فناوری تشریح و نوآوری فناورانه در شرکت‌های مبتنی بر فناوری پیشرفته و فرایند مدیریت این فناوری‌های نوآورانه بحث می‌شود. پس از آن پایش فناوری تبیین و مدل‌های آن نیز بررسی می‌شود. در پایان نیز نتیجه‌گیری و جمع‌بندی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technology Monitoring in High-technology Companies

نویسنده [English]

  • Hojatollah Haji-Hosseini
چکیده [English]

Technology Monitoring in High-technology Companies:Technology is a set of information, tools and techniques that are derived from science and practical experience used in the design, development, manufacture and deployment of products, processes, systems and services. Nowadays the main reasons for considering technology monitoring include: accelerating technological developments, changes in domain, changes in competition and the formation of trade blocs. Technology monitoring is applied to know the used technology and, examine its effects and also compare with other technologies used in other high-technology companies. In fact, this method is a tool for high-technology companies to identify existing technologies and the opportunities and threats ahead as well to recognize and plan for them. In this process, by comparison with other high-technology companies strengths and weaknesses are appeared and by focusing on the problems, the use of a specific technology is concerned. Basically this procedure is based on the improvement of strengths and elimination of weaknesses. In general, the aim of technology monitoring is to consider the changes in technology purposefully and to identify the status quo in technology and help to its management and development. This article discusses technology monitoring in high technology companies through literature review analysis. Hence in this paper the concept of technology is discussed first. Then the morphology of technology is discussed and later the technological innovation in high-technology companies, advanced technology and the management process of these innovative technologies are discussed. Then technology monitoring is explained and its models are also discussed. At the end the conclusion is drawn from the discussions.