تبیین رفتار مصرف‌کننده فناوری اطلاعات برمبنای مدل پذیرش فناوری

نویسندگان

چکیده

در دهه اخیر، با توجه به رشد روزافزون حجم اطلاعات در سازمان‌ها و پیچیدگی‌های ایجاد شده در فرایندهای کاری به واسطه بزرگ شدن سازمان‌ها، اهمیت حرکت به سمت استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی بیش از پیش جهت افزایش کارایی و اثربخشی سازمان‌ها، مورد نیاز است که برای تحقق این امر باید استفاده از این ابزارها در سازمان‌ها توسط کارکنان مورد پذیرش واقع شود. این موضوع نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین‌کننده پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی توسط کاربران را آشکار می‌سازد. درک عواملی که موجب پذیرش فناوری‌های جدید می‌شود و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری‌های اطلاعاتی موردنظر پذیرفته شود از پژوهش‌های مهم در زمینه شناسایی و تبیین رفتار مصرف‌کننده است. با توجه به این مطلب این مقاله با هدف شناسایی مدل‌های پذیرش فناوری به‌ویژه در زمینه فناوری اطلاعات انجام شده است. بر این اساس در این مقاله، مدل‌هایی که از ابتدا روی این موضوع تمرکز داشته، ارائه شده و در نهایت در مدل یکپارچه پذیرش و به‌کارگیری فناوری که آن را می‌توان حاصل تلفیق سازه‌های اصلی چندین مدل مشهور در زمینه پذیرش فناوری دانست، به جمع‌بندی رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Behavior of IT Consumer Based on the Technology Acceptance Model

نویسنده [English]

  • AR Ghasemi
چکیده [English]

Explaining the Behavior of IT Consumer Based on the Technology Acceptance Model:During the last decade, due to the growing volume and complexity of information generated in the process of working through the enlargement of the organization, the importance of moving towards the use of information systems is required to further enhance the efficiency and effectiveness of organizations. On the other hand, at this age, because of the competition between organizations in their products and services, being behind is hard to compensate. So, the one is really important is realizing that the use of these tools in an organization should be accepted by the staffs; because they should use the systems. This needs to conduct research to identify the determinants of user acceptance of information systems reveal. Understanding the factors that lead to the adoption of new technologies and create the conditions under which information technologies intended to be accepted increase the importance of research in the field of identifying and explaining consumer behavior. Due to this, the study aimed to identify technology acceptance models especially in an information technology field that concentrate on this issue and explain technology acceptance on different kind of systems. Finally, this study introduces the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology as a proper model that can be used in this scope. At the end, the variables of Unified Theory of Acceptance and Use of Technology are compared with variables of other types of technology acceptance model.