تبیین ضعف‌های نظام ملی نوآوری ایران با رویکرد کارکردگرا

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری

2 هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

چکیده

مدل‌های متفاوتی از نوآوری از دیدگاه صاحب‌نظران مختلف وجود دارد که گاهی از آن‌ها با عنوان نسل‌های نوآوری یاد می‌شود و به دو دسته عمده خطی و سیستمی تقسیم می‌شوند. یکی از رویکردها به نوآوری در دیدگاه سیستمی نظام ملی نوآوری است. در مقاله پیش‌رو، با هدف تبیین کاستی‌های نظام ملی نوآوری ایران، ابتدا به تعریف نظام نوآوری و ویژگی‌ها و کارکردهای آن پرداخته می‌شود، سپس با رویکردی کارکردگرا به نظام ملی نوآوری، ضعف‌های نظام ملی نوآوری ایران برشمرده می‌شود. سپس چارچوبی برای شناسایی نارسایی‌هایی که این ضعف‌ها ناشی از آن‌هاست، ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Explication of the Iran’s National Innovation System’s Weaknesses with a Functionalist Approach

نویسندگان [English]

  • Effat Norozi 1
  • Seyed Habibolah Tabatabaeian 2
1 Researcher, Research Institute for Technology Studies
2 The faculty of Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

There are several models of innovation from the perspective of various experts. These models, which are sometimes referred to as generation of innovation models are divided into two chief categories: linear models of innovation and systemic models. One approach to innovation from the perspective of systemic approaches is the national innovation system model. In the present paper, in order to explain the Iran’s national innovation system’s weaknesses, at first, we define the innovation systems and the linked features and then its functions will be discussed. Afterward, the paper enumerates Iran’s national innovation system’s weaknesses with a functionalist approach. Finally, it will provide a framework to identify the defects which lead to these weaknesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Innovation System (NIS)
  • Functions of the National Innovation System
  • the Iran’s National Innovation System’s Weaknesses