آزمایشگاه زنده، محیطی برای نوآوری‌های مشترک: یک مرور نظام‌مند

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی

2 دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی

3 عضو هیأت‌علمی دانشگاه مالک اشتر

چکیده

در سال‌های اخیر یکی از موضوعات مهم در بحث نوآوری باز مفهوم آزمایشگاه زنده است. هنگام توسعه نوآوری‌ها، یک رشد علاقه در مشارکت کاربران برای فرایندهای توسعه نوآوری‌های باز وجود دارد. یکی از راه‌های ساختاردهی و اداره این مشارکت کاربران برای فرایندهای پژوهش و توسعه، رویکرد آزمایشگاه زنده است. ازآنجاکه آزمایشگاه زنده پدیده‌ای نسبتاً جدید است که در زمینه‌های متنوعی مانند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات بهداشتی و توسعه روستایی ظهور کرده، مفهومی دشوار برای توصیف است. در حال حاضر بحث آزمایشگاه‌های زنده با فقدان یک فهم مشترک در نوآوری باز، روبه‌رو است. این مقاله به یک مرور نظا‌م‌مند از آزمایشگاه‌های زنده به‌منظور به دست آوردن درک کاملی از آن‌ها و توانایی آن‌ها در نوآوری و توسعه پرداخته است. نتایج بررسی نشان می‌دهد که با شناخت دقیق و اجرای آزمایشگاه زنده می‌توان باعث ارتقای تولیدات و محصولات و ارتباط بیشتر صنعت، دانشگاه، دولت و در نهایت ارتقای اقتصاد ملی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Living Lab as a Collaborative Innovation Environment: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Ali Yazdizadeh 1
  • Ali Tavasoli 2
  • seyed kamal tabaeian 3
1 Master of Science in Public Administration, Institute of Higher Education and Research, Planning Management
2 PhD in Technology Management at Allameh Tabataba'i University
3 Member of faculty member of Malek Ashtar University
چکیده [English]

Recently, the concept of living lab is considered as one of the important issues related to the subject of open innovation. Since the innovation, there’s a growing interest among the users about taking part in open innovation development processes. The utilization of living lab is one of the ways to structure and manage these partnerships in the research and development processes. Since the living lab in various areas such as information and communication technology development, health services and rural development is relatively a new phenomenon, so it is a difficult concept to describe. Currently, the topic of the living lab in the area of open innovation is facing with the lack of a common understanding. This paper presents a systematic review of the concept of living lab in order to provide a thorough understanding of this topic and its capacities for innovation and development. The results indicate that possessing precise knowledge about living lab and utilization of it can improve production and the linkages between academic, industrial and public sectors which will ultimately lead to the improvement of the country’s overall economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open innovation
  • Living Lab
  • User-Centered Innovation