تحلیل جریان دانش در مدل نوآوری باز خدماتی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت صنعتی، تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، گروه مدیریت تکنولوژی، تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه مدیریت بازرگانی، تهران

4 دانشگاه امام حسین، گروه مهندسی صنایع، تهران،

چکیده

پارادایم نوآوری باز به‌طور گسترده‌ای از دیدگاه کسب‌وکارهای تولیدی مطالعه و بررسی شده است، در حالی که به کسب‌وکارهای خدماتی توجه کمتری شده، با وجود نقش غالبی که این کسب‌وکارها در پیشرفت اقتصاد دارند. این مقاله بر نوآوری باز در خدمات، هم به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از اقتصاد و هم جزیی از فعالیت‌های شرکت‌های تولیدی تمرکز کرده است. در این راستا، شرکت‌هایی که مدل نوآوری باز را اتخاذ می‌کنند مجموعه اقدامات و فناوری‌های ویژه‌ای برای تسهیل سرچشمه‌های دانش درونی و بیرونی دارند. کلیولند و همکاران در مدل پیشنهادی خود، اقدامات نوآوری باز را که تأثیر مستقیمی بر جریان دانش دارد و همچنین متغیرهای فناوری را متغیرهای میانجی که این تأثیرات را تعدیل می‌کند، معرفی کرده‌اند. در این مقاله با مبنا قرار دادن این مدل، ابعاد اقدامات نوآوری باز خدماتی و قابلیت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات، بررسی شده و در نهایت مدلی برای تشریح رابطه بین این متغیرها در شرکت‌های خدماتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge Flow Analysis of Open Service Innovation Model

نویسندگان [English]

  • najme molaei 1
  • saeid taheri 2
  • keyvan seifi 3
  • Abas Tahmasebi 4
1 Allameh Tabatabaee University, Faculty of Management and Accounting, Industrial Management Group, Tehran
2 Islamic Azad University, Science Research Branch, Technology Management Department, Tehran, Iran
3 Islamic Azad University, Arak Branch, Department of Business Administration, Tehran
4 Imam Hossein University, Department of Industrial Engineering, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the past, open innovation paradigm has been studied widely from the perspective of manufacturing businesses, while the service businesses despite their dominant role in the development of economy have received much less attention. The present paper focuses on open service innovation as a subcategory of economy and also as a part of manufacturing companies’ activities. In this respect, companies that adapt the open innovation model include a set of special activities and technologies to facilitate their internal and external resources of knowledge. Cleveland and et al. in their proposed model have introduced aspects of open service innovation practices which have a direct impact on the flow of knowledge. In this model they also discuss the capabilities of information and communication technology variables and those mediator variables which possess the capability to moderate these impacts. Considering this model as a basis for this research, the paper discusses the dimensions of open service innovation and the capabilities of information and communication technology. Finally, it provides a model to explain the link between these variables in service companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Service Innovation
  • Flow of Knowledge
  • Information and Communication Technology