نگاهی به پدیده مصرف دیجیتال در فضای مجازی

چکیده

این مقاله به بررسی مفهوم مصرف مجازی دیجیتال ( DVC) و معرفی و مقایسه برخی نظریههای اقتصادی و اجتماعی پیرامون آن میپردازد. در این نوشتار، ابتدا پدیده مصرف در فضای مجازی معرفی شده و به شباهتها و تفاوتهای آن با مصرفی که در نظریههای کلاسیک در مورد فناوری های دیگر آمده، پرداخته شده است. سپس مفهوم اقتصاد مجازی که حول ارزشآفرینی و مصرف در فضای مجازی شکل گرفته شده معرفی و به طور خلاصه بررسی شده است. در مرحله بعد، این شکل از مصرف در سپهر اجتماعی و فرهنگی و مهمترین رویکردهای جامعه شناسانه آن ذکر گردیده است. مصرف مجازی در ترازوی دو رویکرد تئوری انتقادی و مطالعات فرهنگی صنعت بحث و بررسی شده است. در پایان نیز سیاستگذاری فضای مجازی در سطوح ملی و بین المللی بهطور خلاصه بررسی و در مورد سیاست های جمهوری اسلامی ایران در این باره، بحث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A toward Digital Virtual Consumption

چکیده [English]

Abstract: This paper, discusses digital virtual consumption (DVC) phenomenon, introduces some related economic and social theories and compares them. In this paper, in the first step, DVC is defined and its similarities and differences with real consumption theorized by classical consumption theories are discussed. Virtual economy phenomenon is defined and analyzed briefly according to value creation process in virtual spaceIn the next step, this genre of consumption is discussed in social and cultural sphere and the most crucial sociological approaches to this field are mentioned. DVC is evaluated by two major approaches toward technology, including critical studies and cultural studies of technology. In the last step, public policy of virtual space is briefly studied both national and global levels and the policy of the Islamic Republic of Iran in this field is discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communication Technology
  • Virtual Consumption
  • Digital Consumption
  • Consumption Theories
  • Public Policy