نهادی‌شدن شناختی و اجتماعی تخصص‌های علمی و حوزه‌های پژوهشی

نویسنده

azizghaneirad@yahoo.com

چکیده

در این مطالعه به بررسی تمایزات برای تفاوت بخشیدن به جنبه‌های شناختی و اجتماعی کار علمی پرداخته شده است. تفاوت عمده بین ساخت‌های اجتماعی مورد بحث در این مقاله، درجه نهادی شدن است. این عامل در رابطه با توسعه علمی اهمیت زیادی دارد. از آنجا که علم اساساً با ساختارهای شناختی روبه‌رو بوده و توسط دانشمندان در سطوح متفاوتی عمل می‌‌کند، در این بررسی به توسعه شناختی پرداخته شده و دو قسم آن مورد بررسی قرار گرفته است. در تخصص‌‌های پژوهشی که نهادی شدن شناختی و اجتماعی پایینی دارند تعداد زیادی از داده‌‌ها به‌وسیله تجمعات کوچکی تولید می‌شود که لزوماً به‌هم‌پیوسته و منسجم نیستند. در انتهای این مقاله چنین نتیجه گرفته شده که هویت‌یابی دانشمندان از حوزه‌‌های پژوهشی و تخصص‌‌هایشان باید در پرتو یک تحلیل ادبیاتی یکپارچه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognitive and Social Institutionalization of Scientific Specialties and Research Areas

نویسنده [English]

  • Mohammad Amin Ghaneirad
چکیده [English]

This study examines the distinctions to differentiate the cognitive and social aspects of the work of science. The major difference between the social constructs discussed in this paper is the degree of institutionalization. This factor is important in relation to scientific development. Since science is essentially cognitive structures and it is operated by scientists at different levels, this study has been devoted to cognitive development and two parts of them were investigated. In the research specializations where cognitive and social integration are low, a large number data is generated by small gatherings that are not necessarily consistent and coherent. At the end of this paper, it is concluded that the identification of scientists from their research domains and their specializations should be integrated in the light of a literary analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutionalization
  • Scientific Specialties
  • Research Areas
  • Cognitive and Social Aspects