استفاده مؤثر از تحولات اثرگذار بر آینده مدیریت منابع انسانی با تکیه بر اقتصاد دانش‌محور

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت کسب و کار ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران،ایران

چکیده

امروزه حوزه مدیریت منابع انسانی فشارهای زیادی را برای تغییر، تجربه می‌کند. دگرگونی در اقتصاد، جهانی‌شدن، تنوع داخلی و فناوری؛ نیازهای جدیدی برای سازمان ایجاد کرده‌اند. این نیازهای جدید برای سازمان، در برخی جهات به طور کامل خلاق است و سازمان را به جلو پیش می‌برند و گاهی هم مضر و نابودکننده می‌شوند. اکثر این چالش‌ها، فرصت‌های زیادی را نیز برای منابع انسانی و سازمان ایجاد ‌کنند. هدف این مقاله، بررسی برخی از چالش و فرصت‌هایی است که آینده‌ مدیریت منابع انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این میان با بررسی‌های صورت گرفته بین‌المللی، مشخص شد عامل اقتصاد دانش‌محور، نمود بیشتری در این حوزه دارد که در این مقاله سعی شده به‌‌صورت توصیفی تحلیلی، این موضوع را مورد نقد و بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهادهایی نیز برای استفاده مؤثر از این شرایط ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Use of Impressive Revolutions on the Future of HRM with Emphasis on Knowledge-based Economy

نویسندگان [English]

  • Seyed AmirHossein Tayebi Abolhasani 1
  • mohammad khoda bakhshi 2
1 Shahid Beheshti University
2 . Assistant Professor of Business Management, Shahid Beheshti University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, human resource management1 experiences a lot of pressure to change. Revolutions in economy, globalization, internal diversity and technology have created new needs for the organization. These new requirements for the organization are, in some respects, completely creative and lead to the advancement of the organization and sometimes it can be harmful and destructive. Most of these challenges provide many opportunities for human resources and organization. The purpose of this article is to examine some of the challenges and opportunities that affect the future of HRM. With international surveys, it was found that the factor of knowledge-based economy is more glowing in this area which in this paper, it was tried to analyze this issue descriptively and finally, suggestions for effective use of this conditions to be presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resources management
  • Human Resources
  • Challenge
  • Knowledge-based economy