معیارهای ارزیابی نمایه‌های تخصصی الکترونیکی

نویسندگان

1 دانشیار رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 استادیار رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

چکیده

هدف از این مقاله که با روش اسنادی به انجام رسیده، ارائه سیاهه‌ای از معیارهای ارزیابی نمایه‌های تخصصی الکترونیکی است. به این منظور، متون چاپی و الکترونیکی که به ارزیابی نمایه‌ها پرداخته‌اند مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و معیارهایی که به‌صورت پراکنده در متون گوناگون در خصوص ارزیابی نمایه‌ها وجود دارد شناسایی و گردآوری شد. علاوه بر این، برخی از معیارها به طور مستقیم از طریق مراجعه و بررسی نمایه‌ها شناسایی شد. به این ترتیب، بر اساس این‌که معیارها کدامین ابعاد و قابلیت‌های نمایه‌ها را مورد توجه قرار می‌دهند، تمامی آنها در هشت طبقۀ کلی طبقه‌بندی شدند و در نهایت، سیاهه‌ای از معیارهای ارزیابی نمایه‌های تخصصی الکترونیکی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation Criteria for Electronic Specialized Indexes

نویسندگان [English]

  • Abolreza Norouzi Chakali 1
  • hamid dalili 2
  • amene rahjo 3
1 Faculty Member of Shahed University, Tehran, Iran
2 Faculty Member of Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Master of Science in Library and Information Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper, which has been accomplished through the documentary method, is to provide a checklist of the criteria for evaluating electronic specialized indexes. For this purpose, the printed and electronic texts that have been evaluated for the indexes have been studied and the criteria that have been scattered in various texts regarding the evaluation of the indexes have been identified and collected. In addition, some of the criteria were directly identified by referencing and reviewing the indexes. In this way, based on the criteria for which dimensions and capabilities of the indexes are considered, they are all categorized into eight classes, and finally, a checklist of the criteria for evaluating the specialized e-indexes was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Specialized Indexes
  • Evaluation
  • Evaluation Criteria