سخن سردبیر

سخن سردبیر

چکیده

حکایت فصلنامه دراندیشه ما، حکایت انسان است؛ پای در زمین دارد و سر در آسمان. توسعه، از سکون به‌دست نمی‌آید؛ خوب می‌دانیم از سکون چیزی حاصل نمی‌شود. توسعه، معلول حرکت است گرچه هر حرکتی قابل دفاع نیست. با این اندیشه گام در راهی گذاردیم تا رهیافتی شود برای آنان که می‌خواهند سهم خود را در توسعه به‌جا آورند. فصلنامه رهیافت، با این پندار در صدد است تا کلید واژه‌هایی همچون علم، فناوری، نوآوری، سیاست‌گذاری و مسایل و موضوعات مرتبط با آن را در اختیار علاقمندان قرار دهد. با این هدف فصلنامه رهیافت با بهره‌گیری از صاحبنظران و اندیشمندان که همدلی و همیاری آنان همواره مایه دلگرمی دست‌اندرکاران این فصلنامه بوده می‌کوشد موارد ذیل را به انجام رساند:
¯       ارائه اطلاعات توصیفی و تشریحی در خصوص جنبه‌‌های مختلف علم، فناوری و نوآوری و تازه‌‌ترین تحولات در آنها؛
¯       ایجاد ارتباط علمی و همفکری در پژوهش‌ها در حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری و پشتیبانی از این پژوهش‌ها و تقویت آنها؛
¯       اطلاع‌رسانی در خصوص عمده‌ترین مسائل؛ تازه‌ترین فعالیت‌های پژوهشی و جدیدترین آثار نشریافته در حوزه سیاست‌گذاری علوم، پژوهش‌، فناوری و نوآوری؛
¯       کمک به رشد و نهادینه‌شدن فرهنگ علمی و روحیه پژوهش و نوآوری در جامعه از طریق انتشار مقاله‌ها و گزارش‌های علمی- تحقیقاتی در حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری.
پیشرفت روز‌افزون علم، ضرورت ارائه طبقه‌بندی تحقیقات انجام شده و دورنمای تحقیقات آینده، مقایسه راهکارها و روش‌های موجود برای استفاده پژوهشگران و علاقه‌مندان را ایجاب می‌کند. بنابراین، مقاله‌های مروری علاوه بر شفافیت، معمولاً انتقادی‌اند و تفسیرهای نظری و نوظهوری ارائه می‌دهند. در این راستا، فصلنامه‌های ترویجی، نقش کلیدی و اساسی در فرایند ثبت، نشر و ارتقای سطح این پژوهش‌ها و نیز ایجاد بستر مناسب برای توسعه ارتباط میان پژوهشگران دارند.
با عنایت الهی و همت اعضای هیئت تحریریه، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، یافته‌های پژوهشگران در حوزه‌های مرتبط را در فصلنامه رهیافت منتشر می‌کند. از همه متخصصان، پژوهشگران و دانشجویان در حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری دعوت می‌شود که مقاله‌های ترویجی خود را با رویکرد سیاست‌پژوهی و با هدف نقد و بررسی ‌‌‌سیاست‌گذاری‌ علمی و فناوری کشور ارسال کنند. در خاتمه از مدیر مسئول، اعضای هیأت تحریریه، داوران، پژوهشگران و همه دست‌اندرکاران امر که در تداوم انتشار و ارتقای سطح فصلنامه نقش اساسی دارند، سپاس ویژه دارم.
 
اکرم قدیمی
سردبیر فصلنامه رهیافت

عنوان مقاله [English]

Editor-in-Chief